Nieuw ontwerpdekreet voor erkenning uitzendkantoren

(tijd) - Gemeenschapsminister van tewerkstelling Roger De Wulf zal morgen aan de Vlaamse executieve een ontwerp van dekreet voorleggen over de erkenning van de uitzendbureaus in het Vlaams gewest. Wanneer de executieve het licht op groen zet, wordt het ontwerpdekreet voor advies voorgelegd aan de SERV (Sociaal-Ekonomische Raad voor Vlaanderen) en de Raad van State. Het huidig ontwerp sluit nauw aan bij het vorige van minister Kelchtermans. Toch legt De Wulf een paar eigen aksenten. Hij wil alvast meer inspraak in het erkennen en schorsen van uitzendkantoren.