Nieuw regeling maaltijdchecks in voege op 1 april

(tijd) - Vanaf 1 april gelden nieuwe bepalingen voor maaltijdchecks die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen. De toekenning ervan moet zijn vastgelegd in een KAO of een individuele overeenkomst. De check zal drie maanden geldig zijn en mag enkel worden gebruikt voor de betaling van maaltijden en de aankoop van gebruiksklare voeding. Bovendien moet de maaltijdcheck op naam van de werknemer worden afgeleverd. Die krijgt zoveel checks als het aantal dagen dat hij werkt. De werknemer moet z'n maaltijdchecks ten laatste één maand na de gepresteerde arbeidsdagen ontvangen. Op z'n RSZ-aangifte moet de werkgever het aantal begunstigde werknemers, het aantal toegekende checks en z'n financiële tussenkomst vermelden. De werkgeverstussenkomst mag ten hoogste 180 frank per maaltijdcheck bedragen.