Advertentie
Advertentie

Nieuw reglement tornt niet aan macht van CBF-voorzitter

(tijd) - Een bescheiden hervorming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) heeft haar weg gevonden naar het Staatsblad. De vier directieleden van de CBF worden formeel opgenomen in een directiecomité, maar de Commissie, bestaande uit zes halftijdse leden en de voorzitter, houdt alle touwtjes in handen. Aan de positie van de voorzitter van het CBF, Jean-Louis Duplat, wordt niet getornd.Een koninklijk besluit van 12 februari met de nieuwe statuten van de CBF, de controleur van de financiële wereld, haalde uiteindelijk het Staatsblad. Het bevat een huishoudelijk reglement over de manier waarop de CBF vergaderingen samenroept, oordelen velt en beslissingen neemt. Een hele reeks praktische problemen wordt door het KB definitief opgelost, onder meer de samenstelling van de Commissie en de agenda van de CBF.