Nieuw spaarbankenfonds durft niet

WASHINGTON (reuter) - Het onlangs in het leven geroepen Amerikaanse spaarbankenfonds, de Savings Association Insurance Fund (SAIF), zegt al failliet te zullen gaan alvorens het is geopend. De SAIF moet normaal gezien in augustus 1992 de aktiviteiten overnemen van de Resolution Trust Corp (RTC), dat in 1989 door de overheid in het leven werd geroepen om grote schoonmaak te houden in de spaarbanksektor. De Amerikaanse spaarbanken kwamen in het slop toen bleek dat een pak van de door hen toegekende leningen zo goed als waardeloos waren. Vooral de commerciële vastgoedleningen zorgden voor problemen. De RTC tracht de activa van de spaarbanken voor zoveel mogelijk te verkopen. Heel de operatie kostte de staat al miljarden, en het lijkt er voorlopig nog niet op te beteren. De SAIF, dat wordt gefinancierd door de sektor zelf, rekende uit dat het onder deze omstandigheden geen kans maakt en vrijwel onmiddellijk de boeken zal moeten neerleggen. De SAIF heeft dan ook gevraagd om pas in december 1994 van start te moeten gaan.