Nieuw systeem elektronische kontanktmarkt sukses

(tijd) - "Wij zijn erg tevreden met het nieuwe automatische systeem voor de kontantmarkt', zegt Dominique Valschaerts, de direkteur-generaal van de Brusselse beurs. "Dagelijks gaat nu 45 procent van de orders voor de kontantmarkt over het nieuwe systeem, dat pas op 3 juni werd opgestart en ook gebruikt kan worden voor orders voor de Tweede Markt. Een dertigtal beursvennootschappen is nu al technisch aangesloten op het routingssysteem.'