Advertentie
Advertentie

Nieuw Vlaams afvalstoffendekreet moet preventiebeleid legaal maken

ANTWERPEN (tijd) - Handhaving is essentieel om een efficiënt milieubeleid te voeren. Als de overheid niet snel zorgt dat de bestaande reglementen worden nageleefd hebben nieuwe maatregelen weinig zin. Zonder sluitende handhaving zullen strenge normen en hogere heffingen immers leiden tot ontduiking. Dit kan de milieukwaliteit aanzienlijk verslechteren. Daarbij moet naast het preventief karakter van de handhaving ook ruimte zijn voor repressieve maatregelen. De kern blijft evenwel de sensibilizering van bedrijf, burger en overheid, aldus direkteur-generaal Frank Parent van OVAM gisteren in Antwerpen.