Nieuw Vlaams-Nederlands onderwijsakkoord

(belga) - Minister van onderwijs Luc Van den Bossche en zijn Nederlandse kollega Ritzen hebben maandag in Breda het Gent III-akkoord ondertekend. Het gaat om een samenwerkingsakkoord inzake het basis- en secundair onderwijs en de permanente vorming. Gent III voorziet niet alleen samenwerking op de verschillende onderwijsniveaus, maar ook in uitwisseling van beleidsinformatie en een aantal sektoroverschrijdende afspraken. Waar mogelijk willen beide landen hun beleid op elkaar afstemmen. Het akkoord is geldig voor de periode 1994-'95 en zal in het najaar '95 worden geëvalueerd. Gent staat voor Geheel Europees Nederlands Taalgebied.