Nieuw-Vlaamse Alliantie van start met goedkeuring manifest

BRUSSEL (belga) - Geert Bourgeois stelde zaterdag als waarnemend voorzitter van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (NVA) het manifest voor van zijn nieuwe partij. De groep Vlaams-nationaal, die als overwinnaar uit het ledenreferendum van de Volksunie kwam, is nu officieel een nieuwe politieke partij met een nieuwe naam.Na de goedkeuring door de partijraad stelde Bourgeois het programma zaterdag in het Vlaamse Parlement voor. Het gaat om een basistekst die geldig is tot het congres dat in het voorjaar van 2002, waarschijnlijk in april, gepland is. Dan wil de NVA een uitgewerkt programma voorleggen.Bourgeois zei in zijn toespraak dat de NVA het algemene Vlaamse belang als richtsnoer neemt. De Belgische constructie is volgens hem een contrafederatie. De NVA kiest voor een onafhankelijk Vlaanderen als onderdeel van Europa. Maar we zijn kritische Europeanen. Europa moet sociaal en democratisch zijn, stelt Bourgeois. Het NVA-manifest geeft Brussel het statuut van stadsgewest dat uitsluitend bevoegd is voor plaatsgebonden aangelegenheden.De NVA kiest voor de republiek Vlaanderen. Monarchie en democratie rijmen niet, zei Bourgeois. Globalisering valt volgens de NVA niet tegen te houden, maar moet beter worden en tegelijk moet de burger in de steeds grotere wereld zijn eigen gemeenschap als een warm nest beleven.Bourgeois zei dat de NVA kiest voor een versterking van de parlementaire democratie en de nadruk wil leggen op de inhoud in plaats van op de verpakking. Hervormingen zoals referenda en de rechtstreekse verkiezingen van de burgemeester houden ernstige gevaren in voor een evenwichtige besluitvorming, luidt het in het manifest.Voor de media pleit de NVA voor een afdwingbare deontologische code en een statuut dat de onafhankelijkheid van de redactie ten opzichte van de eigenaars waarborgt.De Nieuw-Vlaamse Alliantie legt de nadruk op gemeenschapsvorming als antwoord op de groeiende individualisering.