Nieuw voor vennootschappen: belastingvrij beleggen in aandelenbevek

Voortaan kunnen vennootschappen intekenen op een zogenoemde DBI-bevek. Het is een fiscaalvriendelijk beleggingsfonds in aandelen dat zij naar verwachting gretig zullen aanwenden voor hun overtollige liquiditeiten. Het is interessanter dan een rechtstreekse belegging in aandelen of in een gewoon aandelenfonds.Als een vennootschap rechtstreeks belegt in aandelen, is de fiscale druk op de ontvangen dividenden vrij zwaar. Dividenden van deze aandelen zijn reeds bij de uitkerende vennootschap belast en worden bij de ontvangende vennootschap nog eens belast. Dividenden worden dus dubbel belast: als deel van de winst ondergaan ze tweemaal de tarieven van de vennootschapsbelasting. De dividenduitkerende vennootschap moet bovendien 25 procent roerende voorheffing inhouden, die de beleggende vennootschap weliswaar mag verrekenen met de door haar te betalen vennootschapsbelasting.