Advertentie
Advertentie

Nieuw wetboek van fiscale procedure per volmachtenbesluit

(tijd) - De regering is van plan om het nieuwe wetboek van fiscale procedure voor de inkomstenbelasting en de BTW via een volmachtenbesluit in te voeren. Het betreffende koninklijk besluit van fiscale procedure steunt op de EMU-wet van 26 juli 1996, die de regering volmachten verleent om inzake overheidsfinanciën te voldoen aan de voorwaarden om toe te treden tot de Europese Muntunie. Het besluit dat Maystadt uit zijn hoge hoed toverde, werd vrijdag voorgelegd aan de ministerraad, maar de behandeling is om onbekende redenen met één week uitgesteld.Het nieuwe wetboek van fiscale procedure vormt de wettelijke onderbouw van de hervorming van de fiscale administratie. Vorige ontwerpen sneuvelden voortijdig omdat de Raad van State zich verzette tegen de manier waarop in het wetsontwerp de regeling van fiscale geschillen werd geregeld.