Nieuw-Zeeland boekt voor eerst sinds 1978 een begrotingsoverschot

WELLINGTON (reuter) - Voor het eerst sinds 1978 zal Nieuw-Zeeland een overschot op zijn begroting boeken. Minister van financiën Bill Birch mikt op een surplus van 422 miljoen Nieuwzeelandse dollar (8,46 miljard frank). In oktober werd voor het lopende begrotingsjaar 1993-94 nog rekening gehouden met een deficit van 1,4 miljard NZ-dollar. De stevige ekonomische groei is niet vreemd aan de goede gang van zaken.De forse ekonomische groei van rond de vijf procent heeft twee gunstige effekten. De belastingontvangsten liggen als gevolg van de stijgende bedrijfswinsten en de aantrekkende lonen een stuk hoger dan pakweg een jaar geleden. Bovendien daalt het aantal werklozen, waardoor de overheid minder sociale uitgaven heeft. Tegen de achtergrond van de huidige hoogkonjunktuur zien ekonomen het surplus in 1994-95 zelfs oplopen tot 1,5 miljard, mogelijk 2 miljard NZ-dollar. Birch wenste deze cijfers echter niet te bekommentariëren.