Nieuw Zeneca België erfde oude schulden van ICI

DESTELBERGEN (tijd) - Het nieuwe Zeneca betaalt sinds 1 januari 1993 de schulden af van het oude ICI. Bij de opsplitsing van de aktiviteiten in België werden de aktiva die voor het nieuwe ICI bestemd waren in een nieuwe NV ondergebracht. Het nieuwe Zeneca werkt sindsdien verder met de oude balans van ICI Belgium. Daarop prijkte eind december 1992 een overgedragen verlies van 619 miljoen frank. Enkel de naam werd veranderd in Zeneca NV.Dat overgedragen verlies werd in 1993 met 134 miljoen fr. teruggebracht tot 485 miljoen fr. verlies. Zeneca maakte tijdens het eerste boekjaar immers al een nettowinst van 135 miljoen fr. Binnen Zeneca bracht het oude ICI sinds juni '93 zijn farma-aktiviteiten, agrochemicaliën, pigmenten, zaadbedrijven en de speciale chemicaliën in of de meest beloftevolle produkten van ICI. In België werden die aktiviteiten juridisch al sinds 1 januari '93 opgedeeld. Het bedrijf moest in moeilijke omstandigheden starten, zegt Denise Van Tieghem, financieel direkteur van Zeneca. Ondanks een kapitaal van 400 miljoen fr. en 273 miljoen fr. reserves , bleef het eigen vermogen tot 148 miljoen fr. beperkt. Het oude ICI Belgium zou wellicht in 1993 over kop zijn gegaan, vooral door de zich opstapelende verliezen van de filmafdeling in Merelbeke.