Nieuwe aandeelhoudersovereenkomst Arcelor en groep Cordier in de maak

(tijd) - De staalgroep Arcelor en de aandeelhoudersgroep rond de familie van wijlen John Cordier, de stichter van Telindus, werken aan een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst. Arcelor (via de holding Sidinvest) en de groep Cordier zijn de referentieaandeelhouders van Telindus. Samen hebben ze 36 procent van het bedrijf in handen.De nieuwe overeenkomst is nodig omdat de vorige verviel, zegt Jan Steyaert, de cogedelegeerd bestuurder van Telindus en de vertrouweling van de familie Cordier. Volgens hem hebben Arcelor en de groep Cordier eerder een associatieakkoord in gedachten dan een echte aandeelhoudersovereenkomst. Een dergelijk akkoord is een wat losser verband dan een overeenkomst. Het komt er op neer dat ze bij belangrijke beleidsbeslissingen een soort front vormen.Mogelijk moet het losser verband de uittrede van Arcelor uit het kapitaal van Telindus vergemakkelijken. De staalgroep stak nooit onder stoelen of banken dat ze op termijn haar belang kan verkopen. Op dit moment lopen er daarover echter geen gesprekken. De participatie van Arcelor is overigens al afgebouwd.Intussen is het in november afgelopen aandeelhouderspact in de groep Cordier tijdelijk verlengd. De leden van de groep onderhandelen over een nieuw pact. BB