Nieuwe aanval tegen verzuiling in thuiszorg

(tijd) - Onder impuls van de vereniging Onafhankelijk Thuiszorg Vlaanderen (OTV) wordt minister van welzijn Wivina Demeester (CVP) maandag geïnterpelleerd in de Vlaamse Raad. OTV klaagt aan dat het overgrote deel van het overheidsgeld voor gezins- en bejaardenhulp naar de kristelijke zuil vloeit. Andere verenigingen moeten het stellen met wat overblijft.