Nieuwe alliantie voor productontwikkeling

(tijd) - Managementadviseur Cap Gemini Ernst & Young en PTC, een van de grootste softwarebedrijven voor productontwikkeling ter wereld gaan samen industriële producenten helpen bij de ontwikkeling van nieuwe producten. De nieuwe manier van productontwikkeling die Cap Gemini Ernst & Young, genoteerd op de beurs van Parijs en het op Nasdaq genoteerde PTC ontwierpen, verbetert de samenwerking tussen producenten en hun partners, klanten en leveranciers. Voor producenten komt het er op aan om de grote hoeveelheden gegevens die het ontwikkelingsproces van een product oplevert, ter beschikking te stellen van de andere departementen in het bedrijf. Dankzij een specifiek CPC-programma kan de informatie snel en veilig zowel intern als extern gedeeld worden met partners, klanten en leveranciers. Collaborative Product Commerce (CPC) bezorgt een nieuwe architectuur die het producenten mogelijk maakt sneller en goedkoper maatproducten van hoge kwaliteit op de markt te brengen. De samenwerking loopt langs het internet. Tijdens de hele levenscyclus van een product kunnen de betrokken partijen met elkaar communiceren zodat de doorlooptijd sterk wordt verkort. Momenteel is een aantal CPC-projecten reeds in uitvoering. In de praktijk zorgen medewerkers van Cap Gemini Ernst & Young voor de toepassing van het door PTC ontwikkelde CPC-programma Windchill. KB