Nieuwe allianties moeten beurswereld saneren

(tijd) - De twee grote beurshervormingen van de jaren negentig hebben zwaar de schaar gezet in het aantal Belgische beursvennootschappen. Niet dat die dalende trend een nieuw fenomeen is. Sinds de jaren dertig is het beursberoep aan het tanen. Opvallend is wel dat de concentratiebeweging van de voorbije jaren beperkt is gebleven tot de kleinere beursvennootschappen. Intussen groeit de rol van de bankiers op de beurs wel met rasse schreden en is het zeer de vraag hoelang beursvennootschappen nog over voldoende schaalgrootte zullen beschikken om een vooraanstaande rol te blijven spelen. Om en rond de beurs van Brussel hebben zich de voorbije jaren grote veranderingen voorgedaan. Samen met de modernisering van de aandelenmarkt zelf, onderging ook het besloten beurswereldje een ware gedaanteverandering. De wetgever heeft de voorbije jaren dan ook zowat elk privilege van de vroegere wisselagent onderuit gehaald.