Nieuwe Bel20-regels sluiten snelle verdwijning CBR uit

(tijd) - De Beurskommissie heeft enkele bijkomende regels opgesteld voor het beheer van de Bel20-index. Hieruit blijkt impliciet dat CBR - ondanks een aantal spekulaties - bij de huidige stand van zaken niet uit de index zal gelicht worden.