Advertentie
Advertentie

Nieuwe bepalingen over kennis van bedrijfsbeheer

De nieuwe verplichting geldt sinds 1 januari 1999 en is bedoeld om het zelfstandig ondernemerschap te bevorderen en het aantal mislukkingen te drukken. De regering besliste een en ander in de KMO-programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. Het koninklijk besluit ter uitvoering van de wet dateert van 21 oktober 1998.