Nieuwe beurshervorming maakt effektenmarkt van Brussel rijp voor Europa

(tijd) - De nieuwe beurshervorming komt op 1 januari 1996, vijf jaar na de vorige 'Big Bang' op de Brusselse beurs. De 'Big Bang Bis', gisteren definitief goedgekeurd in het parlement, brengt de effektenmarkt van Brussel en Antwerpen op Europees niveau. De Belgische wetgever verkavelt wel een aantal bevoegdheden voor het toezicht op de beurshandel en voert deontologische verplichtingen in voor de financiële tussenpersonen.'De wet inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadvizeurs' hertekent de beurswereld zoals we hem nu kennen. Uitgangspunt van de wet is dat, behalve datde Europese richtlijn op beleggingsdiensten wordt omgezet, er een nieuwe overlevingskans voor de Belgische financiële markt wordt geboden. De hervorming van de financiële markten komt er na een overleg van meer dan achttien maanden over allerlei deelaspekten van de hervorming.