Advertentie
Advertentie

Nieuwe beurswet doorbreekt knusheid van financiële wereld

(tijd) - De nieuwe beurswet van 6 april 1995 herschreef in belangrijke mate de beurswet van 1990. Niet alleen voerde België, als eerste, de Europese richtlijn over beleggingsdiensten in, ook kreeg de kontrole op de beurs een volledig nieuw uitzicht. Alles gebeurde zonder veel diskussie of overleg: de financiële wetgeving werd zonder slag of stoot door het parlement geramd. Een rekonstruktie van een merkwaardig hervorming, mét een verborgen agenda.Sinds 1988 voerde minister van financiën Philippe Maystadt een politiek van consensus over de financiële wetgeving. Zijn eerste grote beurshervorming, terug te vinden in de zogenaamde Giga-wet van 4 december 1990, was het resultaat van meer dan twee jaar schermutselingen tussen alle actoren uit de financiële wereld. De beurskorporatie stond lijnrecht tegenover de bankiers, de beurs zelf wilde met moeite enige hervorming aanvatten.