Nieuwe bewindvoerders dwingen Kinshasa tot rust

KINSHASA (tijd) - 'Onder het nieuwe bewind mag er van ongeregeldheden in de stad geen sprake zijn', luidt het devies van het nieuwe bewind in Kongo. De daad bij het woord voegend trachtten de troepen van Kabila gisteren op verschillende plaatsen in de Kongolese hoofdstad Kinshasa plunderaars tegen te houden. In de volkswijk 'Bon-Marché' werden vier plunderaars zonder genade doodgeschoten. In een ander deel van de stad legden de rebellen rond de nek van een dief een autoband die nadien in brand werd gestoken. De man verbrandde levend. In de volkswijk wijk Masina bewerkten de rebellen een groep van vijftig plunderaars met stokken en machetes. Hierbij vielen gewonden en doden. De rebellen willen hiermee een voorbeeld stellen.In de rijkere buurten van Kinshasa kunnen de plunderaars echter hun gang gaan. Hier bevinden zich de huizen van de vrienden van het Moboetoe-regime. De rebellen kijken toe maar grijpen niet in. Meerdere bronnen zeggen dat er zelfs lijsten bestaan van huizen die geplunderd moeten worden. In de chaos die hierbij ontstaat, zouden volgens onze bronnen afrekeningen plaatsvinden. Het oude regime wordt immers door de inwoners van Kinshasa uitgespuwd en in de euforie van de 'bevrijding' kan en mag er veel gebeuren. Men zegt dat de verwarring en de onveiligheid in de hoofdstad voorlopig zal aanhouden omdat hierdoor 'toevallige' slachtoffers kunnen gemaakt worden.