Advertentie
Advertentie

Nieuwe CAO bouwvakkers

BRUSSEL (belga) - Voor de arbeiders uit de bouwsector is tussen werkgevers en vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe sector-CAO voor 1999-2000. Per 1 juli aanstaande krijgen ongeschoolden, geoefenden en geschoolden eerste en tweede graad een loonsverhoging van acht frank per uur. Per 1 oktober en per 1 april 2000 komt daar voor elk van de drie categorieën telkens nog twee frank bij, terwijl het saldo van de marge van 5,9 procent voorzien in het IPA, wordt toegekend per 1 oktober 2000. Qua regeling einde loopbaan is voorzien dat het brugpensioen op 56 jaar voor ongeschikten met twee jaar wordt verlengd. Dat gebeurt eveneens met het brugpensioen op 58 jaar. Wie na 58 jaar aan het werk wil blijven, krijgt tot 60 jaar een premie van het Fonds Bestaanzekerheid die forfaitair per categorie wordt vastgesteld. De vergoedingen in het kader van de bestaanszekerheid worden aangepast. De bijzondere aanvullende vorstvergoeding wordt vanaf 1 oktober '99 van 205 op 210 frank gebracht. De dagbedragen van de vergoeding bij langdurige ziekte worden vanaf 1 januari '99 verhoogd van 90 tot 95 frank en van 122 tot 130 frank. Ten slotte werd overeengekomen dat de jongerenlonen bij aanvang van het contract voor ongeschoolden, geoefenden en geschoolden eerste graad 85 procent bedragen. Na zes maanden wordt dat 90 procent en na twaalf maanden 95 procent. Na 18 maanden wordt de volledige 100 procent loon uitbetaald.