Nieuwe EU-leden voldoen niet aan Maastricht

(tijd) - Zweden, Oostenrijk en Finland, die op 1 januari 1995 lid worden van de Europese Unie (EU), en Noorwegen, dat nog onderhandelt met Brussel, beantwoorden momenteel niet aan de ekonomische en monetaire konvergentiecriteria als opgesomd in het Verdrag van Maastricht van december 1991. Oostenrijk en Noorwegen lijken wel het best geplaatst om in 1997, of uiterlijk 1999, te voldoen aan de criteria om te kunnen toetreden tot de derde faze van de Ekonomische en Monetaire Unie (EMU).