Nieuwe filmkeuring volgt Nederlands model

BRUSSEL (tijd) - De hervorming van het totaal verouderde Belgische filmkeuringssysteem wordt een kopie van het Nederlandse model. 'Nederland is ons grote voorbeeld, maar we hebben in samenspraak met de industrie en de belanghebbende sectoren zoals de Gezinsbond en het Kinderrechtencommissariaat toch ook enkele wijzigingen doorgevoerd en toevoegingen aangebracht', stelt Harry Vanbuel, de woordvoerder van de Vlaamse minister van Welzijn, Adelheid Byttebier, die verantwoordelijk is voor de filmkeuring. 'De minister streeft naar een systeem van zelfregulering', voegt hij eraan toe. Dat betekent dat alweer naar Nederlands voorbeeld de mensen in de audiovisuele sector zelf aan hun producties leeftijds- en inhoudscategorieen moeten toekennen terwijl de overheid volgens Vanbuel een controlerende of corrigerende rol speelt. Volgens Vanbuel wordt het decreet binnen een paar maanden gestemd. Dat zou inhouden dat niet alleen de bioscoopwereld maar de hele audiovisuele sector in ons land, inclusief de video- en dvd-branche en de markt van de computerspelletjes, onderworpen wordt aan een nieuw keuringssysteem. Dat bestaat uit vier leeftijdscategorieen (alle leeftijden en verboden onder de 6,12 en 16 jaar) en een keuze uit zes inhoudelijke categorieen. Die laatsten geven via een overeenkomstig pictogram aan of een film seks, verbaal geweld, discriminerende of angstwekkende scenes bevat of beelden waarin alcohol of drugs voorkomen. 'Wie vandaag naar de videotheek gaat of videospelletjes koopt, merkt al dat die tekens worden gebruikt. Die pictogrammen komen uit Nederland en zijn ook bij ons algemeen aanvaard. Daar bouwen we op verder, ook al omdat de industrie zelfregulerend wil optreden en daartoe de nodige stappen heeft gezet', zegt Vanbuel. De toekenning van de pictogrammen gebeurt volgens de woordvoerder door een nieuwe controlecommissie. Net over de taak van die controlecommissie bestaat er volgens de woordvoerder nog discussie. 'Er is daarover nog geen eensgezindheid. Dat is ook een van de redenen dat het nieuwe decreet nog niet meteen van kracht is. Vandaag is men het eens over de technische modaliteiten van het decreet maar de concrete uitwerking staat nog niet op punt. Er moet nog een principeakkoord komen tussen de Vlaamse, Franse en Duitse gemeenschappen om landelijk een uniform systeem te hebben. JTi