Nieuwe gevelsteenfabriek Desimpel in Kortemark

KORTEMARK (belga) - Eerlang wordt in Kortemark gestart met de bouw van een nieuwe gevelsteenfabriek van de groep Desimpel. De fabriek zal werk verschaffen aan 20 arbeiders. De produktiehal wordt 12.000 m2 groot. Er wordt gemikt op een produktie van 60 miljoen gevelstenen per jaar. Het is de bedoeling de fabriek begin volgend jaar op te starten. Binnenkort zullen ook de gebouwen van de administratieve en commerciële diensten van de groep worden uitgebreid. Naast de bestaande toonzalen aan de Hoogledestraat komen nieuwe kantoorruimten en toonzalen. Bovendien werd een terrein van 3 ha. aangekocht dat als stockeerruimte zal dienst doen.