Advertentie
Advertentie

Nieuwe hypoteekwet wordt na drie jaar al herzien

(tijd) - De jonge nieuwe hypoteekwet van 4 augustus '92 is reeds aan een eerste revisie toe. De ministerraad heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat het systeem van variabele rente aanpast en de effektizering van hypoteekleningen regelt. In plaats van de huidige 'proportionele variabiliteit' moet een 'variabiliteit met vaste marge' worden ingevoerd.Volgens de huidige wet wordt de wijziging van de hypoteekrente gekoppeld aan de referte-index zoals die maandelijks wordt gepubliceerd in het Staatsblad. Van de oorspronkelijke index wordt de nieuwe index afgetrokken en dit resultaat wordt vervolgens gedeeld door de oorspronkelijke index. Deze formule had tot gevolg dat de hypoteekmaatschappij bij een stijging van de rente voordeel had. Bij een daling van de rente was het voordeel voor de kliënt.