Nieuwe impulsen voor Vlaamse mestverwerking

(tijd) - Initiatieven inzake verwerking of bewerking van mestoverschotten in Vlaanderen doken recent weer op, nadat een eerste golf van dergelijke projecten drie jaar geleden in de Kempen een stille dood was gestorven. Kwam die eerste golf projecten eerder van meer ongekende bedrijven in samenwerking met landbouwcoöperaties, dan hebben recent de grotere jongens in de Vlaamse industrie zich met mestverwerking gemoeid. Zo zijn Watco en Electrabel zopas tot de West-Vlaamse coöperatieve Sagron toegetreden en nadert het eerste concrete project van de West-Vlaamse groep Danis zijn uitvoeringsfase. Nu de gevolgen van het Mestactieplan in Vlaanderen stilaan gekend zijn, wordt mestverwerking anno 1997 een bittere noodzaak, wil de sector van de intensieve veeteelt en vooral de dit jaar erg lucratieve varkensteelt niet verplicht worden af te bouwen.