Nieuwe instrumenten voor leerbeleid zijn bijna klaar

(tijd) - In maart en april moeten de nieuwe werkinstrumenten voor het uitbouwen van een lerende organisatie die verscheidene Vlaamse werkgroepen afwerken, klaar zijn. Groepen gebruikers, onderzoekers en experts bogen zich de voorbije maanden over nieuwe leermethodes, over manieren om te leren leren, over de nuttige toepassing van het aangeleerde op de werkvloer, over een keurmerk voor het investeren in mensen, over het structureren van de opleidingscyclus en over allerlei vormen om net- en samenwerking tussen bedrijven voor leerdoeleinden te benutten. De lente moet dus een flinke oogst opleveren, zoals gepland in het Trivisi-programma waarvan deze projecten deel uitmaken. Een vooruitblik op wat er zoal uit de bus komt.