Nieuwe Kamer van Koophandel

Onlangs werd een Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Tsjechoslovakije opgericht. Als voorzitter van deze kamer werd Fernand Halbart benoemd. Het sekretariaat van de kamer bevindt zich Bischoffsheimlaan 39, bus 10, te 1000 Brussel.