Nieuwe KMO-terreinen in Aalst

Op het stadhuis te Aalst werd de aankoopakte ondertekend van de gebouwen en gronden van de vroegere jeneverstokerij, gistfabriek en gerstmouterij Le Lion d'Or. De fabrieksgebouwen, die leeg staan sinds 1977, zullen worden afgebroken. Hierdoor krijgt de stad de beschikking over ongeveer 7 ha nieuwe industriegronden, die bovendien aansluiten op de bestaande industriezone Wijngaardveld. De nieuwe gronden bieden plaats voor een 20-tal KMO's.