Nieuwe kolentrafiek voor Ghent Coal

GENT (belga) - De Gentse haven krijgt een bijkomende kolentrafiek te verwerken van 700.000 ton per jaar. De kolen zijn bestemd voor de Electrabel-centrale van Rodenhuize en zullen door Ghent Coal worden aangevoerd. Tussen beide bedrijven werd een overdekte transportband gebouwd, die het vervoer van kolen op een milieuvriendelijke manier moet laten gebeuren. Tot voor kort draaide de centrale vooral op olie en gas. Kolen werden slechts in mindere mate gebruikt en via de Antwerpse haven aangevoerd. Door het moratorium van de regering inzake de bouw van kerncentrales wil Rodenhuize nu overschakelen op kolen. Daarvoor zal een extra kolenaanvoer van 700.000 ton per jaar nodig zijn. De kolen zijn afkomstig uit Polen, Groot- Brittannie, Australie en Zuid-Afrika. De kolen zullen toekomen bij Ghent Coal en vandaar via een transportband naar de Ebes-centrale worden overgebracht. Deze transportband is 900 m lang en kostte beide bedrijven samen 90 miljoen fr. Om de stofhinder te beperken zou men de transportband overdekken, maar dat is tot op heden nog niet volledig gebeurd.