Advertentie
Advertentie

Nieuwe koncessievoorwaarden Europa Terminal klaar

(tijd) - De gemeenteraad van Antwerpen heeft dinsdagavond een voorstel van het kollege goedgekeurd, waardoor Hessenatie de Europa Terminal voorlopig mag blijven exploiteren. Dat dan in afwachting dat middels een gewijzigde koncessie voor de exploitatie een nieuwe exploitant - of een consortium - wordt aangewezen. De gemeenteraad keurde - eveneens meerderheid tegen oppositie - ook een "bevraging tot koncessionering' goed. Dat zijn de voorwaarden, waaraan kandidaat-exploitanten zullen moeten voldoen om voor een nieuwe toewijzing van de Scheldeterminal in aanmerking te komen.