Advertentie
Advertentie

Nieuwe krachtsverhoudingen wijzigen strategie artsenbonden niet

BRUSSEL (tijd) - De uitslag van de artsenverkiezingen zal de syndicaten in theorie dan wel verplichten tot meer overleg, de artsenleiders verwachten niet dat er op korte termijn een nieuwe wind door de ziekteverzekering waait. Bij de BVAS van dokter Moens is die visie zeer uitgesproken. Maar het 'Kartel' is dezelfde mening toegedaan. De nieuwe krachtsverhouding heeft wel tot gevolg dat zijn vertegenwoordigers voortaan meer zijn dan alleen maar lastigaards. Maar de groepering rond dokter Roex rekent ook voor de toekomst vooral op politieke steun.Zowel de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (de artsenbond van dokter Marc Moens), als het 'Kartel' (de groepering van vooral het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België van dokter Milan Roex en het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen ), zetten woensdag hun beste beentje voor om zich verheugd te tonen over de uitslag van de artsenverkiezingen. De BVAS liet niet na de nadruk te leggen op het naar zijn oordeel fraaie resultaat bij de huisartsen, waar de artsenbond globaal genomen 40 procent van de stemmen haalde. Volgens Moens is het 'idée fixe' dat de BVAS een syndicaat is van, in de eerste plaats Franstalige, specialisten daarmee naar het rijk der fabels verwezen. Het 'Kartel' is van oordeel dat het met drie bijkomende zetels in de commissie artsen-ziekenfondsen zijn doelstelling bereikt heeft. 'Vroeger waren wij alleen ambetanterikken, nu kan men ons niet meer zo maar opzij schuiven. De twee artsensyndicaten zijn veroordeeld met elkaar te praten', aldus Roex.