Nieuwe machtsverhoudingen

De Financieel-Economische Tijd stelt gedurende vijf weken zijn rubriek Podium open voor even veel zomerdebatten. Elk zomerdebat bestaat uit een reeks bijdragen van verschillende auteurs over een welbepaald thema.In Crisis in de lucht, trachten we een antwoord te vinden op de vraag hoe de toekomst voor de luchtvaart (in ruime zin) eruit ziet na 11 september. Crisissen zijn uitdagingen. Voor welke uitdagingen staat de sector? We vroegen het aan Jan Coolbrandt, secretaris van de christelijke ambtenarenbond CCOD; Catherine Erkelens, advocaat en vennoot van Bird & Bird; Freddy van Gaever, ondernemer en transportadviseur; Christine Pardon, Executive Secretary van Asco Industries en Marc Duyck, algemeen directeur van de Zaventemse luchtvaartuitbater BIAC.