Nieuwe meerderheid in Mechelen

(belga) - In de nacht van dinsdag op woensdag is in Mechelen een nieuwe bestuursmeerderheid gevormd rond burgemeester Vanroy (ex-CVP). De oude meerderheid bestond uit SP en CVP. In de CVP was echter een scheuring opgetreden. De burgemeester en twee schepenen werden uit de partij gezet omdat ze een aantal afspraken over het wisselen van mandaten niet meer wensten na te komen. De groep rond Vanroy heeft zich nu omgevormd tot de Christelijke Democratische Vernieuwing (CDV). Zij vormen samen de SP en de PVV de nieuwe meerderheid waardoor de CVP op de oppositiebanken is terecht gekomen. De nieuwe meerderheid beschikt over 27 van de 41 zetels in de raad en 6 van de 8 schepenambten. Van twee CVP-schepenen worden de bevoegdheden ontnomen.