Nieuwe onrust in ziekenhuizen

(belga) - Volgens de kristelijke bonden LBC en CCVD van de sektor gezondheidszorgen dreigen de werkgevers stokken in de wielen te steken bij de uitvoering van de KAO van 4 juli voor de ziekenhuizen. De werkgevers hebben immers laten blijken dat de twee bijkomende vakantiedagen zouden moeten worden afgetrokken van de reeds vroeger toegekende anciënniteitsdagen. Voorts stellen de werkgevers dat de premie van 6.000 fr. (1 procent koopkrachtverhoging) slechts geldt voor dit jaar en de volgende jaren niet meer kan worden toegepast. De bonden willen tijdens de komende vergadering van het paritair komitee op 14 oktober zekerheid over de uitvoering van de KAO. Op 15 en 16 oktober worden de nationale komitees samengeroepen. Eventueel zal daar een nieuw mobilizatie- en aktieplan worden opgesteld.