Advertentie
Advertentie

Nieuwe oproep tot boykot matigingsbijdrage

Het Aktiekomitee van het Gemeenschappelijk Front van de Middenstand en Zelfstandigen roept de zelfstandigen opnieuw op om de voorlopige matigingsbijdrage voor 1988 niet te betalen. De leden van de vereniging worden ertoe aangespoord de bijdrage niet te betalen wanneer de RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) de desbetreffende formulieren verstuurt. De organizatie herinnert eraan "dat de weigering van betaling geen enkele vervolging, noch sanctie tot gevolg kan hebben'. Tevens zegt het front dat "de nalatigheidsintrest die tevens fiskaal aftrekbaar is maar een klein risico is in vergelijking met het voortbestaan van een bijdrage die door een eensgezinde houding van de zelfstandigen kan verdwijnen'.