Nieuwe ouderbijdragen kinderopvang pas op 1 juli van kracht

(tijd) - De nieuwe ouderbijdragen voor kinderopvang worden pas op 1 juli 2002 van kracht. Mieke Vogels, de Vlaamse minister van Welzijn, is bereid de verhogingen voor de midden-inkomens te herbespreken. Wel houdt ze vast aan het principe van een budgettaire nuloperatie. Dit principe en de vrees voor een nieuwe werkloosheidsval voor de vrouwen uit de middencategorie ontlokten gisteren de heftigste reacties in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement.