Nieuwe pachtwet moet rechtszekerheid vergroten

De nieuwe pachtwet die donderdag door de kamer werd goedgekeurd, bevat een aantal belangrijke wijzigingen van de bestaande pachtwet. Hoofddoel van de wetswijziging is de rechtszekerheid van zowel pachters als eigenaars te vergroten. Voor de pachters is er tevens een grotere pachtzekerheid, terwijl de eigenaars een beter rendement krijgen via een aanpassing van de pachtprijsbeperking. Tegelijk voorziet de wet in een aantal nieuwigheden. Zo wordt de mogelijkheid ingebouwd om 'lange pachten' en 'loopbaanpachten' af te sluiten.