Nieuwe partijfinanciering lek

(tijd) - Volgens de Raad van State zijn de voorgestelde wijzigingen aan de wet op de partijfinanciering niet waterdicht. Dat schrijft De Standaard. Meer bepaald het voorgestelde verbod voor vennootschappen en feitelijke verenigingen om nog giften te storten aan politieke partijen, kan volgens de Raad omzeild worden. De voorstellen verhinderen immers niet dat natuurlijke personen, die feitelijk als tussenpersonen van rechtspersonen of feitelijke verenigingen optreden, giften aan partijen of kandidaten storten. Inmiddels werd door de zeven partijen die de wijzigingen steunen, weliswaar reeds een amendement ingediend dat ook deze giften van tussenpersonen verbiedt. Maar het is maar de vraag hoe gekontroleerd kan worden dat het om tussenpersonen gaat. De Raad van State vindt het voorts ook hoogst ongebruikelijk dat rechtspersonen of feitelijke verenigingen strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor onwettelijke giften aan partijen. Feitelijke verenigingen bestaan juridisch niet eens.