Nieuwe pensioenheffing kan nog niet geïnd worden

(tijd) - De bijzondere bijdrage van 3,5 procent op stortingen van extra-legale pensioenen door de werkgever, kan voorlopig door de RSZ nog niet geïnd worden. Het koninklijk besluit dat de inning en de invordering van deze werkgeversbijdrage moet regelen, is immers nog niet klaar. Werkgevers moeten de bijzondere bijdrage op de buitenwettelijke pensioenen normaal storten vòòr 30 april maar door de vertraging van het KB krijgen ze de facto nog even uitstel.