Advertentie
Advertentie

Nieuwe politievakbond voor alle korpsen

(tijd/belga) - De politievakbonden maken zich klaar om ook in het toekomstige eengemaakte politielandschap voor hun rechten op te komen. Vijf autonome bonden die actief zijn in de drie bestaande politiekorpsen zijn om die reden in een federatie, het Autonoom Syndicaat van de Belgische Politiediensten (SABP), gestapt. Intussen groeit de woede bij de diverse politiebonden over het financiële statuut voor de eengemaakte politie en het door de bijzondere kamercommissie-Justitie goedgekeurde tuchtstatuut.De nieuwe 'apolitieke' vakbond, die woensdag werd voorgesteld, is samengesteld uit het Algemeen Syndicaat van de Rijkswachtdiensten, de Fédération Wallonne des Syndicats de Police, het Nationaal Syndicaat van de Belgische Politie, de Syndicale Federatie van Politieambtenaren van het Brussels Gewest en het Autonoom Syndicaat van de Gerechtelijke Politie. Deze vijf bonden blijven vooralsnog als diverse eenheden bestaan, maar willen nu al één stem (zij hebben zo'n 7.500 leden) laten horen in de onderhandelingen met de overheid over het nieuwe tuchtstatuut en het financiële statuut.