Advertentie
Advertentie

Nieuwe procedure voor geschillen rond tweedehandswagens

(tijd) - De Verbruikersunie Test-Aankoop en Federauto, de beroepsvereniging van de autohandelaars, hebben een nieuwe procedure uitgewerkt om geschillen bij aankopen van tweedehandsvoertuigen 'op een snelle en minnelijke wijze' te kunnen beslechten. De procedure wordt bewaakt door een verzoeningskommissie die op paritaire basis is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verbruikersorganizaties, de automobilistenverenigingen en de beroepsfederatie Federauto.Uitsluitend mensen die bij de aanschaf van een tweedehandswagen een zogenaamde modelovereenkomst hebben ondertekend kunnen een beroep doen op de nieuwe verzoeningskommissie. Die kommissie wordt geinformeerd over elk geschil dat uit de toepassing van de modelovereenkomst voortvloeit. Ze stelt een expert aan als het geschil technisch van aard is.