Nieuwe produkten bij Amerikaanse Autodesk

BREDA (tijd) - In de loop van dit jaar gaat het Amerikaanse Autodesk een waaier nieuwe produkten introduceren, waaronder voor het eerst ook pakketten onder Windows en software voor home computers. Van elk bestaand produkt mag een nieuwe versie verwacht worden en aan elke produktgroep zullen nieuwe worden toegevoegd. Volledig nieuw zijn echter CAD-pakketten voor de thuisgebruiker die minder dan 2.000 fr. gaan kosten en die ook via de grootdistributie zullen verdeeld worden. Er komt ook nieuwe multimedia- en wetenschappelijke software. Al die zware investeringen in nieuwe software verklaren ook ten dele waarom de omzet van Autodesk "maar' met 19% steeg tot 284 miljoen dollar, terwijl de nettowinst lichtjes klom tot 57,8 mln.