Advertentie
Advertentie

Nieuwe publikatie van Roland Van der Elst

"Winnen met aandelen': de beurs in vraag en antwoordANTWERPEN (tijd) - "De beurs is er niet voor u' en "De kleine aandeelhouders worden regelmatig gebruikt en misbruikt'. Enkele van de uitspraken waarmee professor Roland Van der Elst in zijn nieuwste boek andermaal duidelijk maakt dat de beurs geen "altijd-prijs-kraam' is. Nuance is echter de moeder van de beleggingswinkel. Van der Elst voegt er dan ook dadelijk aan toe dat beleggen in aandelen ondanks alles één groot voordeel heeft: in vergelijking met andere roerende waarden is de opbrengst beter. Professor Van der Elst is al vele jaren een pleitbezorger van het beleggen in aandelen. "Winnen met aandelen' is de titel van zijn pas verschenen boek en in één van de hoofstukken toont hij cijfermatig aan dat "winnen met aandelen' inderdaad betekent dat ze meer opbrengen dan vastrentende beleggingen. De voorwaarde is wel dat men belegt op lange termijn. "Wat echter niet betekent dat men aandelen kan kopen om ze tientallen jaren ergens op te bergen,' precizeert Roland Van der Elst. "Je moet je portefeuille wel degelijk opvolgen.'