Advertentie
Advertentie

Nieuwe reeks Nederlanderskomt over de grens

Vanaf 1 januari mogen Nederlanders die in Nederland werken maar in het buitenland wonen, de hypotheekrente die zij voor hun woning betalen, aftrekken van hun belastingen. In de grensgebieden wordt gevreesd dat door de maatregel nog meer Nederlanders een woning in het buitenland kopen. Voorlopig is in ons land geen sprake van een invasie, al ligt de interesse in de wintermaanden veel hoger dan normaal.Aan de Duits-Nederlands grens wordt alarm geblazen. Nieuwe verkavelingen in Duitsland gaan voor twee derde naar Nederlanders, zodat in de Duitse dorpen her en der Nederlandse enclaves ontstaan. De redenen zijn duidelijk: de grond over de grens is goedkoper, terwijl er bovendien een grotere vestigingsmogelijkheid is. In Nederlandse steden en dorpen is praktisch alles al vol en schieten de prijzen voor comfortabele huizen met een tuin als een raket de hoogte in. Er zijn regios waar het voor jonge mensen bijna onmogelijk is aan een huis te geraken, zelfs voor tweeverdieners. Omdat vanaf 1 januari een hypotheeklening voor een buitenlandse woning aftrekbaar wordt, zullen nog meer Nederlanders de stap doen. De nieuwe regeling geldt voor mensen die in Nederland werken en een huis in het buitenland bouwen of kopen. In ons land kan men nog niet van een toevloed spreken, zeggen de vastgoedmakelaars in de grensregio. In de gemeenten Brasschaat, s Gravenwezel en Schilde, waar Nederlanders al een stevige voet aan de grond hebben, is nauwelijks sprake van een verhoogde activiteit. Dat is ook niet verwonderlijk betoogt vastgoedmakelaar s Graevenhuys. In deze gemeenten hebben zich vermogende Nederlanders gevestigd. Die mensen hebben geen hypotheeklening nodig. Hij verwacht nu een andere categorie inwijkelingen: mensen die werken en die wel een beroep moeten doen op een hypotheeklening om hun dromen waar te maken.Armand Coenegrachts van Immo Noord in Hoogstraten bevestigt dat in zijn kantoor een meer dan normale drukte heerst. Waar vorige jaren vanaf december een winterreces inging, draaien de zaken nu op volle toeren. Hij beweert dat de gewone werknemers met jobs in Breda en Tilburg zich steeds vaker aanbieden op zijn kantoor. Zij willen dichtbij de autoweg hun woonst kopen of bouwen. De interesse is niet nieuw, maar leeft al een paar maanden, stelt Coenegrachts. De weerslag op de grondprijs is evident. Die loopt gemakkelijk op tot boven de 6.000 frank/m2 en benadert 6.500 frank. Als gevolg daarvan dagen voor grotere kavels geen Belgen meer op. Zij houden het op de kleinere kavels (300 -400 m2), terwijl de grote exclusief naar Nederlanders gaan. Wat bestaande woningen aangaat, mikken onze Noorderburen op prijzen van 7 tot 10 miljoen frank en meer. Belgische en Duitse politici roepen geregeld dat er een stop moet komen aan de inwijking, maar Europese regels verbieden dat. De aftrek van de hypotheekrente is een heilige koe in de Nederlandse politiek. Een politicus die maar durft te suggereren dat er aan getornd zou moeten worden, brengt zijn politieke toekomst in gevaar. Niettemin piept men af en toe voorzichtig, vooral toen bekendraakte dat door de hypotheekrenteaftrek de nationale schatkist vorig jaar 13,5 miljard gulden (6,12 miljard euro) misliep. Inmiddels is er al wel wat veranderd in het nieuwe belastingplan. Als de eigen woning dient als hoofdverblijf verandert er niets, maar de tweede woning is niet langer lucratief.De Nederlandse fiscus geeft, maar neemt ook. Het bezit van een eigen woning wordt wel degelijk belast. In Nederland geldt het principe dat men door het bezit van een eigen woning een inkomen heeft. En dat inkomen wordt vastgesteld aan de hand van de waarde van het huis waarover men een zogenoemd eigenwoningforfait heeft. Dat forfait bestaat theoretisch uit het saldo van de hele economische huurwaarde enerzijds en bijna alle kosten, lasten en afschrijvingen anderzijds. In feite komt het erop neer dat onderhoudskosten nooit aftrekbaar zijn.Er zijn vele vormen van hypotheken in Nederland. Veel voorkomend zijn de lineaire en de annuïteitenhypotheek. Bij een lineaire hypotheek lost men jaarlijks een gelijk bedrag af. Doordat de hypotheekschuld jaarlijks daalt, wordt ook de fiscale rentelast jaarlijks kleiner. Bij de annuïteitenhypotheek betaalt men gedurende de hele looptijd een gelijk bedrag, maar in het begin is het fiscale rentedeel heel hoog en het aflossingsdeel klein. In de loop van de tijd kantelt het beeld: de rente daalt en de aflossing stijgt. Dan zijn er nog andere vormen als gemengde (levens)kapitaalverzekering, beleggings- en spaarhypotheken. BW/WB