Nieuwe regeling alimentatiegeld

Sinds 1 september is er een nieuwe regeling van kracht op de invordering en uitbetaling van alimentatiegeld. Daarin wordt ondermeer voorzien in een voorschot van het OCMW voor alleenstaande vrouwen met kinderen die het door de vader verschuldigde onderhoudsgeld niet meer ontvangen.