Nieuwe regeling belangenconflict is niet sluitend

(tijd) - Op 1 juli aanstaande treedt de nieuwe vennootschapswetgeving in werking. Dan wordt ook de nieuwe regeling voor de beheersing van de belangenconflicten in een vennootschap van kracht. Met een nieuw artikel 60 bis worden de mogelijke belangenconflicten in beursgenoteerde bedrijven geviseerd. Maar die regeling is niet sluitend, zo blijkt uit de analyse die professor Eddy Wymeersch, hoogleraar aan de universiteit van Gent, van artikel 60 maakte.Het 'artikel 60' heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. De eerste dramatische verandering van de regeling van de belangenconflicten gebeurde bij de wet van 18 juli 1991 De wet van 13 april 1995 stelde een en ander nog eens bij. In die laatste wet wordt niet alleen een nieuwe versie van artikel 60 van de vennootschapswetgeving ingevoerd, een nieuw artikel voert een aparte regeling in voor beursgenoteerde bedrijven. Dat artikel wordt op 1 juli van kracht, maar de overgangsperiode voor de bedrijven loopt wel nog tot 30 juni 1997.