Advertentie
Advertentie

Nieuwe regels voor aanstelling van magistraten

(tijd) - Vandaag keurt de ministerraad een uitgebreid wetsontwerp goed dat de benoeming en bevordering van magistraten op een nieuwe leest schoeit. De grote lijnen van de procedure raakten eerder al bekend. Maar de definitieve tekst, die deze redactie kon inkijken, bevat enkele nieuwigheden. Zo zullen de magistraten hun eigen vertegenwoordigers in het Benoemings- en Bevorderingscollege kunnen voordragen en wordt ook een benoeming tot plaatsvervangend rechter volgens de nieuwe, zware procedure geregeld. Volgens het wetsontwerp dat vandaag wordt goedgekeurd, zal een Benoemings- en Bevorderingscollege (BBC) bevoegd worden voor de aanwervingen en de bevorderingen in de magistratuur. Het BBC zal bestaan uit tien magistraten, zes advocaten en zes academici die geen enkele band hebben met rechtbank of balie. De niet-magistraten worden aangesteld door de Senaat. De magistraten ook, maar onder druk van gerechtelijke kringen heeft de regering beslist hen te laten voordragen door de magistratuur zelf, via een specifieke verkiezingsprocedure.