Nieuwe regels voor vermogensbeheerders nog niet voor morgen

(tijd) - De nieuwe regels voor vermogensbeheerders en vermogensadvizeurs kunnen nog een tijdje op zich laten wachten. Het koninklijk besluit ter zake, waarvan verwacht werd dat het op 1 juli van kracht zou worden, is immers nog niet klaar voor ondertekening door de Koning en werd dus ook niet gepubliceerd in het Staatsblad.